2010 To The Metal Tour – 06 Feb – Docks, Hamburg.

 

2010 To The Metal Tour – Brewhouse 26/3, Gothenburg, Sweden.